poniedziałek, 28 marca 2016

Poprawiamy Plasma 5.6: ograniczamy wycieki pamięci

Niestety nowe wydanie Plasmy ma tendencje do wycieków pamięci. Stosowne łatki, które proces ten ograniczają są już dostępne i winny zostać uwzględnione w Plasma 5.6.1. Dla niecierpliwych podaję jak to zmienić.
Odpowiedzialna paczka, to plasma-dekstop. To tutaj są wycieki. Poniżej podaję zbiór łatek, które ów wyciek ograniczą. Nie wyeliminują, a jedynie ograniczą. Zmiana jednak jest dość duża. Przynajmniej w przypadku mojej konfiguracji. Nie będę podawał nowego PKGBUILDu, a jedynie sposób, który zapoczątkowałem we wcześniejszym wpisie.
Ściągamy plasma-desktop i przechodzimy do ściągniętego katalogu:
yaourt -G plasma-desktop
Dokonujemy niezbędnych zmian:
Pole pkgrel - zmieniamy numer wersji np. na 2.
Pole sources - dopisujemy (nie wszystkie poniższe commity niwelują wycieki pamięci, ale są to wszystkie, jakie umożliwiają naprawę błędów do dzisiaj). Dodajemy:
commit027e9dc::"https://quickgit.kde.org/?p=plasma-desktop.git&a=commitdiff&h=027e9dc&o=plain"commitbc28403::"https://quickgit.kde.org/?p=plasma-desktop.git&a=commitdiff&h=bc28403&o=plain"commitfc9a550::"https://quickgit.kde.org/?p=plasma-desktop.git&a=commitdiff&h=fc9a550&o=plain" commit1db2c03::"https://quickgit.kde.org/?p=plasma-desktop.git&a=commitdiff&h=1db2c03&o=plain"
Dodajemy w sekcji prepare (po mkdir -p build):
cd ${pkgname}-${pkgver}
patch -Np -i "${srcdir}/commit027e9dc"
patch -Np -i "${srcdir}/commitbc28403"
patch -Np -i "${srcdir}/commitfc9a550"
patch -Np -i "${srcdir}/commit1db2c03" 
Dokonujemy aktualizacji sum dla źródeł:
updpkgsums
Budujemy i instalujemy paczkę:
makepkg -sirc 
Oczywiście warto sprawdzić PKGBUILD i zbudowaną paczkę przez namcap.