środa, 2 marca 2016

Otter-Browser wydanie tygodniowe #113

Ukazało się właśnie 113 wydanie tygodniowe Otter-Browser. Z rzeczy istotnych dla budujących paczkę w Archu, Manjaro i pochodnych, najważniejsza jest taka, że wersja działająca w oparciu o QtWebEngine musi zostać zbudowana na Qt5.6. Tak zbudowana aplikacja nie wymaga też QtWebKit. Do dzisiaj nie została wydana stabilna wersja Qt5.6 (winna zostać upubliczniona jutro). W repozytorium kde-unstable Archa jest od kilku dni dostępne Qt5.6RC1, jednakże jego instalacja wraz ze środowiskiem Plasma 5 pochodzącym z repozytoriów Archa powoduje, że środowisko to staje się absolutnie niestabilne i generalnie są problemy z jego uruchomieniem. Istnieje prawdopodobieństwo, że także LXQT ma takie same problemy. Dopóki zatem Qt5.6 nie pojawi się w repozytoriach (choćby testowych) Archa, PKGBUILD będzie umożliwiał stworzenie wyłącznie paczki opartej o QtWebKit.
PKGBUILD:
# Maintainer: boenki <boenki at gmx dot de>
# Maintainer: pavbaranov
# Contributor: sir_lucjan

pkgname=otter-browser-weekly
_pkgname=otter-browser
_pkgver=0.9.10
_weekver=113
pkgver=${_pkgver}.dev${_weekver}
_devver=${_pkgver}-dev${_weekver}
pkgrel=1
pkgdesc="Web browser controlled by user, not vice-versa"
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://$_pkgname.org"
license=('GPL3')
depends=('qt5-webengine' 'qt5-multimedia' 'hicolor-icon-theme' 'desktop-file-utils' 'qt5-webkit' 'qt5-script')
makedepends=('cmake' 'qt5-tools')
optdepends=('gstreamer0.10-ugly-plugins' 'hunspell')
conflicts=('otter-browser-git' 'otter-browser' 'otter-browser*' 'otter-browser-beta*' 'otter-browser-webengine-weekly' 'otter-browser-webkit-weekly')
install=otter.install
source=("http://sourceforge.net/projects/otter-browser/files/otter-browser-weekly${_weekver}/otter-browser-${_pkgver}-dev${_weekver}.tar.bz2")
md5sums=('505e25025112e3246d526e2e7f5c2a1e')

build() {
  cd ${_pkgname}-${_devver}
  lrelease resources/translations/*.ts
  cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="/usr" 
# -DEnableQtwebengine=ON
  make
}

package() {
  cd ${_pkgname}-${_devver}
  make DESTDIR=$pkgdir install
}
Jeśli jednak ktoś z Was chciałby zrobić paczkę w oparciu o Qt5.6RC1, to musi po pierwsze uruchomić repozytoria testing oraz kde-unstable oraz znieść znak # sprzed linii -DEnableQtwebengine=ON w PKGBUILDzie. Ma to sens wyłącznie wówczas jeśli Wasze środowisko nie jest oparte o Qt5 i - prawdopodobnie - nie używacie również aplikacji opartych o Qt5.