czwartek, 31 marca 2016

Otter-Browser #117

Dość długo nie prezentowałem PKGBUILDów umożliwiających budowę wydań tygodniowych Otter-Browser. Działo się tak z dwu powodów. Otter budowany na QtWebEngine wymagał tej biblioteki w wersji Qt 5.6, ta zaś była w repozytorium testing. W przypadku Ottera budowanego na QtWebKit w zasadzie nic się nie działo, zatem budowa nowej wersji tygodniowej byłaby po prostu zbędną rozrywką.
Po opublikowaniu wydań #116 i #117 i po konsultacjach z zespołem twórców tej przeglądarki zdecydowałem się udostępniać wyłącznie PKGBUILD budowany w oparciu o qt5-webengine. Nie oznacza to, że Otter-Browser nie może działać w oparciu o qtwebkit. Po prostu takiego wydania, aż do odwołania u mnie nie znajdziecie. Jeśli jednak ktoś by bardzo chciał, to proszę zasygnalizować w komentarzach. Wówczas napiszę co trzeba zmienić.
Po zmiany jakie zaistniały ostatnio odsyłan na stronę domową przeglądarki. Jest ich sporo, choć niektóre dopiero w powijakach.
Teraz już tylko PKGBUILD (plik *.install nie ulega zmianie):
# Maintainer: boenki <boenki at gmx dot de>
# Maintainer: pavbaranov
# Contributor: sir_lucjan

pkgname=otter-browser-weekly
_pkgname=otter-browser
_pkgver=0.9.10
_weekver=117
pkgver=${_pkgver}.dev${_weekver}
_devver=${_pkgver}-dev${_weekver}
pkgrel=1
pkgdesc="Web browser controlled by user, not vice-versa"
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://$_pkgname.org"
license=('GPL3')
depends=('qt5-multimedia' 'hicolor-icon-theme' 'desktop-file-utils' 'qt5-webengine')
makedepends=('cmake' 'qt5-tools')
optdepends=('gstreamer0.10-ugly-plugins' 'hunspell')
conflicts=('otter-browser-git' 'otter-browser' 'otter-browser*' 'otter-browser-beta*' 'otter-browser-webengine-weekly' 'otter-browser-webkit-weekly')
install=otter.install
source=("http://sourceforge.net/projects/otter-browser/files/otter-browser-weekly${_weekver}/otter-browser-${_pkgver}-dev${_weekver}.tar.bz2")
md5sums=('73818126a9d0d4342ef01f6f2b3a179a')

build() {
  cd ${_pkgname}-${_devver}
  lrelease resources/translations/*.ts
  cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="/usr" 
  make
}

package() {
  cd ${_pkgname}-${_devver}
  make DESTDIR=$pkgdir install
}