środa, 24 lutego 2016

Otter-Browser wersja tygodniowa #112

Tym razem zmiany wprowadzone przez twórców spowodowały lekkie zmiany w PKGBUILDzie. Od wydania #112 sonnet przestał być już zależnością przeglądarki, a za korektę językową odpowiada bezpośrednio hunspell. Prawdopodobnie ucieszy to osoby, które nie korzystają z KDE Frameworks 5 w swoich systemach.
Jednocześnie obecna wersja nie wspiera QtWebEngine.
Jak zwykle - więcej informacji na stronie projektu.
PKGBUILD:
# Maintainer: boenki <boenki at gmx dot de>
# Maintainer: pavbaranov
# Contributor: sir_lucjan

pkgname=otter-browser-weekly
_pkgname=otter-browser
_pkgver=0.9.10
_weekver=112
pkgver=${_pkgver}.dev${_weekver}
_devver=${_pkgver}-dev${_weekver}
pkgrel=1
pkgdesc="Web browser controlled by user, not vice-versa"
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://$_pkgname.org"
license=('GPL3')
depends=('qt5-webengine' 'qt5-multimedia' 'hicolor-icon-theme' 'desktop-file-utils' 'qt5-webkit' 'qt5-script')
makedepends=('cmake' 'qt5-tools')
optdepends=('gstreamer0.10-ugly-plugins' 'hunspell')
conflicts=('otter-browser-git' 'otter-browser' 'otter-browser*' 'otter-browser-beta*' 'otter-browser-webengine-weekly' 'otter-browser-webkit-weekly')
install=otter.install
source=("http://sourceforge.net/projects/otter-browser/files/otter-browser-weekly${_weekver}/otter-browser-${_pkgver}-dev${_weekver}.tar.bz2")
md5sums=('52924c1cad2ce54ff02c4112d9bedaae')

build() {
  cd ${_pkgname}-${_devver}
  lrelease resources/translations/*.ts
  cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="/usr" 
  make
}

package() {
  cd ${_pkgname}-${_devver}
  make DESTDIR=$pkgdir install
}

środa, 17 lutego 2016

Otter-Browser #111

Nowe wydanie #111 jak zwykle niesie nieco zmian. Także w PKGBUILDzie. Przywróciłem również nazwę otter-browser-weekly, albowiem w AUR istnieją już skrypty m.in. programu nazwanego otter-browser, które odpowiadają Otter-Browser beta 9 w wersji wyłącznie z QtWebKit. Nie chciałbym, aby obie wersje nakładały się na siebie.
PKGBUILD
# Maintainer: boenki <boenki at gmx dot de>
# Maintainer: pavbaranov
# Contributor: sir_lucjan

pkgname=otter-browser-weekly
_pkgname=otter-browser
_pkgver=0.9.10
_weekver=111
pkgver=${_pkgver}.dev${_weekver}
_devver=${_pkgver}-dev${_weekver}
pkgrel=1
pkgdesc="Web browser controlled by user, not vice-versa"
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://$_pkgname.org"
license=('GPL3')
depends=('qt5-webengine' 'qt5-multimedia' 'hicolor-icon-theme' 'desktop-file-utils' 'sonnet' 'qt5-webkit' 'qt5-script')
makedepends=('cmake' 'qt5-tools')
optdepends=('gstreamer0.10-ugly-plugins')
conflicts=('otter-browser-git' 'otter-browser' 'otter-browser*' 'otter-browser-beta*' 'otter-browser-webengine-weekly' 'otter-browser-webkit-weekly')
install=otter.install
source=("http://sourceforge.net/projects/otter-browser/files/otter-browser-weekly${_weekver}/otter-browser-${_pkgver}-dev${_weekver}.tar.bz2")
md5sums=('e8d37a44a8756616178c1d49dd1f3d75')

build() {
  cd ${_pkgname}-${_devver}
  lrelease resources/translations/*.ts
  cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="/usr" \
-DEnableQtwebengine=ON
  make
}

package() {
  cd ${_pkgname}-${_devver}
  make DESTDIR=$pkgdir install
}
Jednocześnie dziękuję za pomoc w wyjaśnieniu pewnych kwestii związanych z budową Ottera Emdekowi.

czwartek, 11 lutego 2016

Otter-Browser wydanie #110

Nieco później niż zwykle, albowiem nowa odsłona wymagała nieco więcej testów. Zmieniłem również PKGBUILD. Zmiany jakie nastąpiły w PKGBUILDzie, obejmują m.in.:

  • dodanie frameworku sonnet, który umożliwia sprawdzanie poprawności wpisywanych tekstów (Otter od pewnego czasu taką funkcjonalność uzyskał),
  • pewne przeczyszczenie i uproszczenie PKGBUILDu,
  • od dzisiaj nie będzie dwu różnych PKGBUILDów, a jeden: zmianę silnika używanego przez Ottera dokonujemy w opcjach konfiguracyjnych programu,
  • z uwagi na jeden PKGBUILD nazwa paczki ulegnie zmianie - została ona maksymalnie dostosowana do tej, jaką otrzymuje od twórców programu, jedyna różnica wynika z konwencji numeracji wersji przyjętej w PKGBUILDach i wynikającej z niej braku możliwości użycia myślnika w złożonych numerach wersji (oryginał 0.9.10-dev110, w mojej wersji 0.9.10.dev110),
  • dalsza zmiana, którą pociąga za sobą przyjęta konwencja, to pojawienie się w zależnościach zarówno qtwebkit jak i qtwebengine.

Zmianę z qtwebkit na qtwebengine i odwrotnie dokonujemy po wpisaniu:
about:config
Następnie odszukujemy pozycję Backends. Znajduje się w niej obecnie jedna tylko pozycja o nazwie Web, w której możemy dowolnie zmieniać pomiędzy wartością qtwebkit i qtwebengine. Zmiany możemy dokonywać "w locie" bez potrzeby restartu przeglądarki. Niemniej jednak przyjęcie jednolitego PKGBUILDu spowodowało, że w zależnościach musiały się pojawić oba obecnie wspierane backendy przez Ottera, czyli zarówno qtwebkit, jak i qtwebengine. Jeśli zatem ktoś z jakichś przyczyn chce wybrać wyłącznie jeden z nich, to musi zmienić PKGBUILD, eliminując go z zależności. Należy przy tym pamiętać, że zbudowanie przeglądarki ze wsparciem dla qtwebengine łączy się z poleceniem dla cmake:
-DEnableQtwebengine=ON
Zależność zatem prosta: budujemy z qtwebengine, powyższe polecenie winno w PKGBUILD pozostać - rezygnujemy z niego, możemy spokojnie je skasować z sekcji build.
Jedna tylko uwaga. Mówiąc szczerze, to "na rynku" silników opartych o Qt jest przysłowiowa bryndza. QtWebKit aczkolwiek istnieje już kawał czasu, dalej ma swoje błędy, które traktowane są nieco po macoszemu, albowiem "nadchodzi" QtWebEngine. Ten drugi dalej jeszcze jest niedopracowany. Być może coś zmieni Qt5.6, które pojawić się ma - po znacznym opóźnieniu - 1 marca. Zobaczymy. Pewnie nie tylko w Otterze, bowiem np. gotowa jest już QupZilla oparta o QtWebEngine, ale wymaga już wersji 5.6.
A propos używanego silnika w obecnej wersji Ottera. Zauważyłem przedziwny błąd, który pojawia się, gdy dokonam wyboru silnika qtwebengine. Otóż próba wpisania czegokolwiek z kropką (np. adresu mailowego) powoduje otwarcie się okna (chyba korekcji), skasowanie owej kropki i zablokowanie w ten sposób możliwości wpisania czegoś co ją zawiera. Stąd też np. nie zalogujemy się do żadnego serwisu, który wymaga od nas podania nazwy naszego adresu pocztowego itp. Myślę, że to przypadłość przejściowa - trzeba ją zgłosić.
Ze względu na zmiany w PKGBUILDzie prosiłbym o jego wypróbowanie i podzielenie się uwagami, czy prawidłowo buduje i instaluje paczki (u mnie tak, ale to nie ma większego znaczenia; testy namcap przeszedł prawidłowo).
Teraz już tylko PKGBUILD:
# Maintainer: boenki <boenki at gmx dot de>
# Maintainer: pavbaranov
# Contributor: sir_lucjan

pkgname=otter-browser
_pkgver=0.9.10
_weekver=110
pkgver=${_pkgver}.dev${_weekver}
_devver=${_pkgver}-dev${_weekver}
#weekver=$_weekver
pkgrel=1
pkgdesc="Browser aiming to recreate classic Opera (12.x) UI using Qt5"
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://$pkgname.org"
license=('GPL3')
depends=('qt5-webengine>=5.5' 'qt5-script>=5.5' 'qt5-multimedia>=5.5' 'hicolor-icon-theme' 'desktop-file-utils' 'sonnet' 'qt5-webkit')
makedepends=('cmake' 'qt5-tools>=5.5')
conflicts=('otter-browser-git' 'otter-browser' 'otter-browser*' 'otter-browser-beta*' 'otter-browser-webengine-weekly' 'otter-browser-webkit-weekly')
install=otter.install
#source=('https://codeload.github.com/OtterBrowser/otter-browser/zip/v0.9.07-dev81')
source=("http://sourceforge.net/projects/otter-browser/files/otter-browser-weekly${_weekver}/otter-browser-${_pkgver}-dev${_weekver}.tar.bz2")
md5sums=('96e8d57316c54049002e8b2864740519')

build() {
  cd ${pkgname}-${_devver}
  lrelease resources/translations/*.ts
  cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="/usr" \
-DEnableQtwebengine=ON
  make
}

package() {
  cd ${pkgname}-${_devver}
  make DESTDIR=$pkgdir install
}
EDIT:
Dzięki informacji od Emdeka - osoby, które zaobserwowały ten sam błąd w wersji pracującej na QtWebEngine ("zjadanie" kropek) powinny w ustawieniach zaawansowanych programu wyłączyć skróty jednoklawiszowe i wówczas wszystko powinno działać.

środa, 3 lutego 2016

Otter-Browser #109

Cóż... jak sami twórcy zauważają - kolejny nudny tydzień. Niemniej jednak prace nad Otterem powoli (przynajmniej dla nas, którzy na tę przeglądarkę czekają) idą do przodu. Kolejne wydanie tygodniowe (#109 już) nie wnosi praktycznie żadnych nowości i stanowi typowe wydanie poprawkowe. Jak zwykle zatem dwa PKGBUILDy umożliwiające skompilowanie przeglądarki z dwoma, jak dotychczas, wspieranymi silnikami.
PKGBUILD dla qt5-webengine:
# Maintainer: boenki <boenki at gmx dot de>
# Maintainer: pavbaranov
# Contributor: sir_lucjan

# Full pkgname # Do no edit below this line unless you know what you're doing

_pkgver=0.9.10
_weekver=109
_pkgname=otter-browser-webengine-weekly

################################################

pkgname=$_pkgname
__pkgname=otter-browser
pkgver=$_pkgver.$_weekver
weekver=$_weekver
pkgrel=1
pkgdesc="Browser aiming to recreate classic Opera (12.x) UI using Qt5 - qtwebengine version."
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://$pkgname.org"
license=('GPL3')
depends=('qt5-webengine>=5.5' 'qt5-script>=5.5' 'qt5-multimedia>=5.5' 'hicolor-icon-theme' 'desktop-file-utils')
makedepends=('cmake' 'qt5-tools>=5.5')
conflicts=('otter-browser-git' 'otter-browser' 'otter-browser*' 'otter-browser-beta*')
install=otter.install
#source=('https://codeload.github.com/OtterBrowser/otter-browser/zip/v0.9.07-dev81')
source=("http://sourceforge.net/projects/otter-browser/files/otter-browser-weekly${_weekver}/otter-browser-${_pkgver}-dev${_weekver}.tar.bz2")
#source=("http://netcologne.dl.sourceforge.net/project/otter-browser/otter-browser-beta7/otter-browser-0.9.07.tar.bz2")
md5sums=('34d95fad0df9cf05ac36adcc34af3d7c')

build() {
  cd ${__pkgname}-${_pkgver}-dev${_weekver}
  lrelease resources/translations/*.ts
  cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="/usr" \
-DEnableQtwebengine=ON
  make
}

package() {
  cd ${__pkgname}-${_pkgver}-dev${_weekver}
  make DESTDIR=$pkgdir install
}
 PKGBUILD dla qtwebkit:
# Maintainer: boenki <boenki at gmx dot de>
# Maintainer: pavbaranov
# Contributor: sir_lucjan

# Full pkgname # Do no edit below this line unless you know what you're doing

_pkgver=0.9.10
_weekver=109
_pkgname=otter-browser-webkit-weekly

################################################

pkgname=$_pkgname
__pkgname=otter-browser
pkgver=$_pkgver.$_weekver
pkgrel=1
pkgdesc="Browser aiming to recreate classic Opera (12.x) UI using Qt5 - qtwebkit version."
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://$pkgname.org"
license=('GPL3')
depends=('qt5-webkit' 'qt5-script' 'qt5-multimedia' 'hicolor-icon-theme' 'desktop-file-utils')
makedepends=('cmake' 'qt5-tools')
conflicts=('otter-browser-git' 'otter-browser' 'otter-browser-0.9.*' 'otter-browser-beta*')
provides=('otter-browser*')
install=otter.install
#source=('https://codeload.github.com/OtterBrowser/otter-browser/zip/v0.9.07-dev82')
source=("http://sourceforge.net/projects/otter-browser/files/otter-browser-weekly${_weekver}/otter-browser-${_pkgver}-dev${_weekver}.tar.bz2")
md5sums=('34d95fad0df9cf05ac36adcc34af3d7c')

build() {
  cd ${__pkgname}-${_pkgver}-dev${_weekver}
  lrelease resources/translations/*.ts
  cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="/usr"
  make
}

package() {
  cd ${__pkgname}-${_pkgver}-dev${_weekver}
  make DESTDIR=$pkgdir install
}