niedziela, 22 stycznia 2017

Sprawdzamy co zainstalowało się przy ostatniej aktualizacji

Taki mądry to nie jestem. Rozwiązanie znalazłem na BBS Archa, a jego autorem jest Trilby.
Często zastanawiamy się, bądź jesteśmy pytani o to co zostało zaktualizowane w systemie. Okazuje się, że rozwiązanie jest banalne. Otóż należy wydać w konsoli następujące polecenie:
tac /var/log/pacman.log | sed -n '/full system upgrade/q;s/.*\[ALPM\] upgraded //p'
Można sobie sprawę ułatwić i zapisać je w pliku basha:
#!/bin/bash
tac /var/log/pacman.log | sed -n '/full system upgrade/q;s/.*\[ALPM\] upgraded //p'
nazwać plik np. lastupdate.sh, nadać mu uprawnienia wykonywalne (przypominam chmod +x nazwa_pliku) i umieścić gdzieś w $PATH (np. w /usr/bin).
Od tej pory dość łatwo możemy uzyskać przegląd ostatniej instalacji. Podkreślam tu słowo ostatniej, albowiem jeśli po aktualizacji (która w istocie coś w systemie zmieniła), wykonamy następną aktualizację, która zakończy się stwierdzeniem, że "nie ma nic do zrobienia", to wydając powyższe polecenie nie uzyskamy żadnych danych. Może zatem warto wykonywać je praktycznie po każdej aktualizacji i zrzucać wynik do jakiegoś pliku tekstowego oznaczonego datą. Jeśli aktualizacja okaże się sukcesem można plik usunąć.