czwartek, 22 grudnia 2016

QFaktury-Qt5: ERRATA

Poprawiony PKGBUILD dla programu. Obecnie plik QFaktury.desktop ma prawidłowe lokalizacje programu i prawidłową ścieżkę dla jego ikony.