poniedziałek, 10 października 2016

Zwiększamy wielkość ikon w tacce systemowej w Plasma 5

Mnie to nie dotyczy, jednakże niektórzy dostrzegają zbyt małą wielkość ikon w tacce systemowej, zwłaszcza w nowej Plasma 5.8. Problem został dostrzeżony i uzyskał status potwierdzonego. Jak na razie dostępne jest pewnego rodzaju obejście powyższej sytuacji. Otwieramy do edycji plik: /usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.private.systemtray/contents/config/main.xml i odnajdujemy w nim sekcję:
<entry name="iconSize" type="Int">
      <label>Default icon size for the systray icons, it's an enum which values mean, Small, SmallMedium, Medium, Large, Huge, Enormous respectively. On low DPI systems they correspond to 16, 22, 32, 48, 64, 128 pixels. On high DPI systems those values would be scaled up, depending on the DPI.</label>
      <default>1</default>
    </entry>
W miejscu 1 wpisujemy jakąkolwiek liczbę większą niż jeden. Wydaje się, że 2 będzie właściwa.