poniedziałek, 2 maja 2016

KShutDown 3.99.1Beta

Ukazała się nowa wersja testowa KShutDown. Tym razem postanowiłem przedstawić alternatywny PKGBUILD (w stosunku do poprzedniego), wykorzystujący autorski skrypt. Zmianie uległa również nazwa. Obecnie wersja, jaką proponuję nazywa się kshutdown-kf5, albowiem jest przeznaczona dla środowisk wykorzystujących KDE Frameworks 5 i budowana jest z ich wykorzystaniem. Biorąc pod uwagę, że możliwe jest również zbudowanie wersji opartej wyłącznie o Qt5 posunięcie takie wydaje się być celowe.
PKGBUILD:
pkgname=kshutdown-kf5
_pkgname=kshutdown
pkgver=3.99.1beta
pkgrel=1
pkgdesc='Shutdown Utility for KDE'
arch=('i686' 'x86_64')
url='http://kshutdown.sourceforge.net/'
license=('GPL')
depends=('knotifyconfig' 'kidletime' 'hicolor-icon-theme')
makedepends=('cmake' 'gcc-libs' 'automoc4' 'xdg-utils')
install="$_pkgname.install"
conflicts=('kshutdown' 'kshutdown-qt5')
provides=('kshutdown')
source=("http://downloads.sourceforge.net/$_pkgname/$_pkgname-source-$pkgver.zip")
sha256sums=('36533e9abd40a25d227e3a9cf1163269ac1120993c6ab50dcd45b7846b5f24f3')

build() {
cd kshutdown-3.99.1beta
./Setup-kf5.sh
}

package() {
  cd $srcdir/kshutdown-3.99.1beta/build.tmp
  make DESTDIR="$pkgdir" install
}