poniedziałek, 2 maja 2016

HTTraQt-qt5

Aplikacja HTTraQt służąca do pobierania stron internetowych w celu ich późniejszego przeglądania od dawna jest dostępna w AUR. Niemniej jednak wciąż jest to jeszcze wersja budowana w oparciu o Qt4. HTTraQt natomiast daje się zbudować z użyciem Qt5. Aplikacja ta jest swoistym GUI dla httrack, zatem wymaga jego uprzedniego zbudowania (dostępne w AUR).  Samą wersję Qt5 aplikacji najwygodniej zbudować pobierając skrypty z AUR, a następnie podmieniając istniejący plik PKGBUILD na następujący.
pkgname=httraqt-qt5
_pkgname=httraqt
name=HTTraQt
pkgver=1.4.7
pkgrel=3
pkgdesc="Is the clone from WinHTTrack tool. GUI is based on Qt5 libriaries."
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://qt-apps.org/content/show.php/HTTraQt?content=155711"
depends=('qt5-multimedia' 'qt5-base' 'httrack>=3')
makedepends=('cmake')
source=("http://freefr.dl.sourceforge.net/project/$pkgname/$_pkgname-$pkgver.tar.gz")
conflicts=('httraqt')
license=('GPL')
install=${pkgname}.install

prepare() {
mkdir -p build
sed 's|USE_QT_VERSION 4|USE_QT_VERSION 5|g' -i httraqt/CMakeLists.txt
}

build() {
cd build
cmake ../$_pkgname \
-DUSE_QT_VERSION=5 \
-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
make
}

package() {

make -C build DESTDIR="$pkgdir" install
}
md5sums=('ac913f58521c7a3e302cc2ecebecd819')