piątek, 20 maja 2016

KMail 5.0 i kłopoty z wyświetlaniem poczty IMAP

Istnieje możliwość, że spotkacie się z takim błędem: konta pocztowe (IMAP) w KMail 5.0 są prawidłowo skonfigurowane, poczta pobrana, ale lista maili pozostaje pusta. Prawdopodobnie za taki stan rzeczy odpowiedzialne jest wadliwe skonfigurowanie Akonadi. Zwykle, zaraz po instalacji używa ono SQLite3 jako silnika bazodanowego. Wszystko fajnie, mniejsze to od MariaDB, ale... no właśnie - nie zawsze z nową odsłoną KMail zadziała to prawidłowo.
Informacje o rodzaju używanego silnika przez Akonadi zawarte są w pliku: ~/.config/akonadi/akonadiserverrc
Najwygodniej jest plik ten edytować po prostu jakimkolwiek edytorem tekstowym (plain). Zanim jednak do tego przystąpimy należy Akonadi zatrzymać:
$ akonadictl stop
Następnie edytujemy wspomniany wyżej plik i w miejscu:
Driver = QSQLITE3
w sekcji: [%General] wpisujemy:
Driver = QMYSQL
Pozostaje jeszcze - dla pewności - skasować dotychczasową bazę Akonadi:
$ rm -r ~/.local/share/akonadi
(oczywiście jak chcecie możecie zrobić sobie jej kopię).
Teraz należy jeszcze uruchomić Akonadi:
$ akonadictl start
Od tej chwili, prawdopodobnie, będziecie się mogli już cieszyć prawidłowym działaniem KMail. W programie tym trzeba będzie na nowo skonfigurować konto i... dać mu sporo poczekać, by pobrał wszystkie wiadomości i je sobie poukładał.