wtorek, 19 kwietnia 2016

Otter-Browser #120

Jak się wydaje - walkę z PKGBUILDem zakończyłem sukcesem. Poniżej prezentowany jest tak na prawdę pierwszym, który zezwala na zbudowanie Otter-Browser w wersji pozbawionej zależności i pozbawionej backendu w postaci qtwebkit. Dotychczasowe budowały Otter-Browsera z obu backendami, które można było wybrać w oknie konfiguracyjnym about:config.
Nie oznacza to, że nie można zbudować Otter-Browser wyłącznie z qtwebkitem, bądź z obu backendami. Jeśli ktoś chciałby to zrobić, to winien dokonać następujących zmian:
1. Dla zbudowania przeglądarki ze wsparciem dla obu backendów zmieniamy:
a. pole depends i dodajemy tam 'qtwebkit',
b. w sekcji build dotychczasowa treść rozpoczynająca się od cmake i kończąca się przed make winna przybrać wyłącznie postać: cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="/usr"
2. Dla zbudowania przeglądarki ze wsparciem wyłącznie dla qtwebkit:
a. z pola depends usuwamy 'qt5-webengine' oraz dodajemy 'qtwebkit',
b. w sekcji build linię -DENABLE_QTWEBKIT=OFF zmieniamy na -DENABLE_QTWEBENGINE=OFF
Teraz już sam PKGBUILD:
# Maintainer: boenki <boenki at gmx dot de>
# Maintainer: pavbaranov
# Contributor: sir_lucjan

pkgname=otter-browser-weekly
_pkgname=otter-browser
_pkgver=0.9.10
_weekver=120
pkgver=${_pkgver}.dev${_weekver}
_devver=${_pkgver}-dev${_weekver}
pkgrel=1
pkgdesc="Web browser controlled by user, not vice-versa"
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://$_pkgname.org"
license=('GPL3')
depends=('qt5-multimedia' 'hicolor-icon-theme' 'desktop-file-utils' 'qt5-webengine')
makedepends=('cmake' 'qt5-tools')
optdepends=('gstreamer0.10-ugly-plugins' 'hunspell' 'qtwebkit')
conflicts=('otter-browser-git' 'otter-browser' 'otter-browser*' 'otter-browser-beta*' 'otter-browser-webengine-weekly' 'otter-browser-webkit-weekly')
install=otter.install
source=("http://sourceforge.net/projects/otter-browser/files/otter-browser-weekly${_weekver}/otter-browser-${_pkgver}-dev${_weekver}.tar.bz2")
md5sums=('a4304371b760d63ee2057856eebddabb')

build() {
  cd ${_pkgname}-${_devver}
  lrelease resources/translations/*.ts
  cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="/usr" \
-DENABLE_QTWEBKIT=OFF
  make
}

package() {
  cd ${_pkgname}-${_devver}
  make DESTDIR=$pkgdir install
}