poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Otter-Browser #119

Od kilku dni dostępne jest już nowe wydanie tygodniowe Ottera i od kilku dni mam też PKGBUILD dla niego. Mam z nim jednak jeden problem. Otóż swego czasu z kodu Ottera usunięta została opcja -DEnableQtwebengine=ON, która przekazywała cmake instrukcję, by przeglądarka była budowana z użyciem qt5-webengine. Obecnie robi to automatycznie. Jednakże jeśli w systemie, na którym budowana jest przeglądarka znajduje się również qtwebkit, Otter zostanie zbudowany ze wsparciem dla obu silników. W przypadku, gdy w polu depends wstawimy wyłącznie qt5-webengine, test namcap stwierdzi, że wykrył zależność (qtwebkit), która została użyta do stworzenia paczki binarnej, ale która nie została zadeklarowana w depends. Szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia jak stworzyć PKGBUILD, który - w systuacji, gdy mamy oba silniki - budował przeglądarkę wyłącznie z jednym z nich. Obejściem dla testu namcap jest dodanie pola optdepends i umieszczenie w nim qtwebkit. To jedynie obejście testu namcap, a nie naprawa problemu. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł (oprócz tworzenia  paczki na tzw. czystym chroocie), to będę wdzięczny.
Teraz już zwyczajowo PKGBUILD:
# Maintainer: boenki <boenki at gmx dot de> 
# Maintainer: pavbaranov 
# Contributor: sir_lucjan
pkgname=otter-browser-weekly 
_pkgname=otter-browser
_pkgver=0.9.10_weekver=119
pkgver=${_pkgver}.dev${_weekver}
_devver=${_pkgver}-dev${_weekver}
pkgrel=1
pkgdesc="Web browser controlled by user, not vice-versa"arch=('i686' 'x86_64')
url="http://$_pkgname.org"
license=('GPL3')
depends=('qt5-multimedia' 'hicolor-icon-theme' 'desktop-file-utils' 'qt5-webengine')
makedepends=('cmake' 'qt5-tools')
optdepends=('gstreamer0.10-ugly-plugins' 'hunspell' 'qtwebkit')
conflicts=('otter-browser-git' 'otter-browser' 'otter-browser*' 'otter-browser-beta*' 'otter-browser-webengine-weekly' 'otter-browser-webkit-weekly')
install=otter.installsource=("http://sourceforge.net/projects/otter-browser/files/otter-browser-weekly${_weekver}/otter-browser-${_pkgver}-dev${_weekver}.tar.bz2")
md5sums=('4f5569bf501c5b52b52fe97cf6908274')

build() {  
    cd ${_pkgname}-${_devver}  
   lrelease resources/translations/*.ts  
   cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="/usr"   make
  }

package() {  
  cd ${_pkgname}-${_devver}  make DESTDIR=$pkgdir install
  }