środa, 8 czerwca 2016

Otter-Browser #127

Jak podają twórcy programu, obecna wersja skupiła się na doskonaleniu pracy z QtWebKit. Jak może pamiętacie, mój PKBUILD buduje wersję opartą wyłącznie o QtWebEngine. Być może w przyszłości przywrócę możliwość obu backendów. Jeśli ktoś zatem chciałby wypróbować wersję QtWebKit, a nie potrafił dokonać przeróbek PKGBUILDu, to proszę o kontakt. Wersja taka się również pojawi.
Tymczasem PKGBUILD w dotychczasowej formule dla wersji tygodniowej 127.