sobota, 2 stycznia 2016

Otter-Browser Beta 9

Z przyczyn niezależnych od deweloperów nie ukazała się 104 odsłona tygodniowa przeglądarki, ale dzisiaj ukazała się nowa, dziewiąta już jej beta.
Spośród nowości oferuje m.in. dalsze możliwości personalizacji oraz uzyskała wstępne wsparcie korekty językowej dla wpisywanych w niej tekstów.
Nie będę opisywał dokładniej procesu instalacji, albowiem został on już opisany wcześniej. Przedstawiam jedynie dwa PKGBUILDy umożliwiające budowę aplikacji.
PKGBUILD dla wersji opartej o qtwebkit:
# Maintainer: boenki
# Maintainer: pavbaranov
# Contributor: sir_lucjan

# Full pkgname # Do no edit below this line unless you know what you're doing

_pkgver=0.9.09
_pkgname=otter-browser-beta9-qtwebkit

################################################

pkgname=$_pkgname
__pkgname=otter-browser
pkgver=$_pkgver
pkgrel=1
pkgdesc="Browser aiming to recreate classic Opera (12.x) UI using Qt5 - qtwebkit version."
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://$pkgname.org"
license=('GPL3')
depends=('qt5-webkit' 'qt5-script' 'qt5-multimedia' 'hicolor-icon-theme' 'desktop-file-utils')
makedepends=('cmake' 'qt5-tools')
conflicts=('otter-browser-git' 'otter-browser' 'otter-browser-0.9.*')
provides=('otter-browser*')
install=otter.install
source=("http://sourceforge.net/projects/otter-browser/files/otter-browser-beta9/otter-browser-${_pkgver}.tar.bz2")
md5sums=('a9dac69a47887871d74d25b0e7581abe')

build() {
  cd ${__pkgname}-${_pkgver}
  lrelease resources/translations/*.ts
  cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="/usr"
  make
}

package() {
  cd ${__pkgname}-${_pkgver}
  make DESTDIR=$pkgdir install
}
PKGBUILD dla wersji qtwebengine:
# Maintainer: boenki
# Maintainer: pavbaranov
# Contributor: sir_lucjan

# Full pkgname # Do no edit below this line unless you know what you're doing

_pkgver=0.9.09
_pkgname=otter-browser-beta9-qtwebengine

################################################

pkgname=$_pkgname
__pkgname=otter-browser
pkgver=$_pkgver
pkgrel=1
pkgdesc="Browser aiming to recreate classic Opera (12.x) UI using Qt5 - qtwebkit version."
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://$pkgname.org"
license=('GPL3')
depends=('qt5-webkit' 'qt5-script' 'qt5-multimedia' 'hicolor-icon-theme' 'desktop-file-utils')
makedepends=('cmake' 'qt5-tools')
conflicts=('otter-browser-git' 'otter-browser' 'otter-browser-0.9.*')
provides=('otter-browser*')
install=otter.install
source=("http://sourceforge.net/projects/otter-browser/files/otter-browser-beta9/otter-browser-${_pkgver}.tar.bz2")
md5sums=('a9dac69a47887871d74d25b0e7581abe')

build() {
  cd ${__pkgname}-${_pkgver}
  lrelease resources/translations/*.ts
  cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="/usr" \
-DEnableQtwebengine=ON
  make
}

package() {
  cd ${__pkgname}-${_pkgver}
  make DESTDIR=$pkgdir install
}
Oczywiście plik *.install musimy skopiować z wcześniejszego wpisu, a przy instalacji wyrazić zgodę na aktualizację z wersji tygodniowej.