środa, 23 grudnia 2015

Otter-Browser wydanie tygodniowe #103

Powoli, bo powoli ale Otter-Browser zbliża się do swego pierwszego wydania stabilnego. Dzisiejsza wersja tygodniowa #103 przypomina, że mijają już dwa lata od początku tego projektu. Od dłuższego czasu kibicuję mu na tyle na ile potrafię, czyli prezentuję skrypty umożliwiające budowę  wersji tygodniowych dla Archa (i pochodnych). Wersje PKGBUILDu mamy dwie: jedna umożliwia budowę z wykorzystaniem QtWebKit, druga na QtWebEngine. Pewnie ta druga stanie się  wyłączną, albowiem i tak umożliwia pracę z QtWebKit, jeśli jest ona zainstalowana w systemie.
W celu instalacji trzeba wybrać jeden z PKGBUILDów prezentowanych poniżej oraz plik otter-browser.install. Dalsza procedura jest standardowa.
PKGBUILD umożliwiający budowę z wykorzystaniem QtWebKit:
# Maintainer: boenki <boenki at gmx dot de>
# Maintainer: pavbaranov
# Contributor: sir_lucjan
# Full pkgname # Do no edit below this line unless you know what you're doing
_pkgver=0.9.09
_weekver=103
_pkgname=otter-browser-webkit-weekly
################################################
pkgname=$_pkgname
__pkgname=otter-browser
pkgver=$_pkgver.$_weekver
pkgrel=1
pkgdesc="Browser aiming to recreate classic Opera (12.x) UI using Qt5 - qtwebkit version."
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://$pkgname.org"
license=('GPL3')
depends=('qt5-webkit' 'qt5-script' 'qt5-multimedia' 'hicolor-icon-theme' 'desktop-file-utils')
makedepends=('cmake' 'qt5-tools')
conflicts=('otter-browser-git' 'otter-browser' 'otter-browser-0.9.*' 'otter-browser-beta*')
provides=('otter-browser*')
install=otter-browser.install
source=("http://sourceforge.net/projects/otter-browser/files/otter-browser-weekly${_weekver}/otter-browser-${_pkgver}-dev${_weekver}.tar.bz2")
md5sums=('6b7a2ff7b1608338853f77da7c3ba88a')
build() {
  cd ${__pkgname}-${_pkgver}-dev${_weekver}
  lrelease resources/translations/*.ts
  cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="/usr"
  make
}
package() {
  cd ${__pkgname}-${_pkgver}-dev${_weekver}
  make DESTDIR=$pkgdir install
}
PKGBUILD dla wersji opartej o QtWebEngine:
# Maintainer: boenki <boenki at gmx dot de>
# Maintainer: pavbaranov
# Contributor: sir_lucjan

# Full pkgname # Do no edit below this line unless you know what you're doing

_pkgver=0.9.09
_weekver=103
_pkgname=otter-browser-webengine-weekly

################################################

pkgname=$_pkgname
__pkgname=otter-browser
pkgver=$_pkgver.$_weekver
weekver=$_weekver
pkgrel=1
pkgdesc="Browser aiming to recreate classic Opera (12.x) UI using Qt5 - qtwebengine version."
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://$pkgname.org"
license=('GPL3')
depends=('qt5-webengine>=5.5' 'qt5-script>=5.5' 'qt5-multimedia>=5.5' 'hicolor-icon-theme' 'desktop-file-utils')
makedepends=('cmake' 'qt5-tools>=5.5')
conflicts=('otter-browser-git' 'otter-browser' 'otter-browser*' 'otter-browser-beta*')
install=otter-browser.install
source=("http://sourceforge.net/projects/otter-browser/files/otter-browser-weekly${_weekver}/otter-browser-${_pkgver}-dev${_weekver}.tar.bz2") 
md5sums=('6b7a2ff7b1608338853f77da7c3ba88a')

build() {
  cd ${__pkgname}-${_pkgver}-dev${_weekver}
  lrelease resources/translations/*.ts
  cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="/usr" \
-DEnableQtwebengine=ON
  make
}

package() {
  cd ${__pkgname}-${_pkgver}-dev${_weekver}
  make DESTDIR=$pkgdir install
}
Plik otter-browser.install:
post_install() {
  update-desktop-database -q
  update-mime-database usr/share/mime > /dev/null
  gtk-update-icon-cache -q -t -f /usr/share/icons/hicolor
}

post_upgrade() {
  post_install
}

post_remove() {
  post_install
}
 Cała reszta opisu instalacji i konfiguracji dostępna jest już na moim blogu.