środa, 24 lutego 2016

Otter-Browser wersja tygodniowa #112

Tym razem zmiany wprowadzone przez twórców spowodowały lekkie zmiany w PKGBUILDzie. Od wydania #112 sonnet przestał być już zależnością przeglądarki, a za korektę językową odpowiada bezpośrednio hunspell. Prawdopodobnie ucieszy to osoby, które nie korzystają z KDE Frameworks 5 w swoich systemach.
Jednocześnie obecna wersja nie wspiera QtWebEngine.
Jak zwykle - więcej informacji na stronie projektu.
PKGBUILD:
# Maintainer: boenki <boenki at gmx dot de>
# Maintainer: pavbaranov
# Contributor: sir_lucjan

pkgname=otter-browser-weekly
_pkgname=otter-browser
_pkgver=0.9.10
_weekver=112
pkgver=${_pkgver}.dev${_weekver}
_devver=${_pkgver}-dev${_weekver}
pkgrel=1
pkgdesc="Web browser controlled by user, not vice-versa"
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://$_pkgname.org"
license=('GPL3')
depends=('qt5-webengine' 'qt5-multimedia' 'hicolor-icon-theme' 'desktop-file-utils' 'qt5-webkit' 'qt5-script')
makedepends=('cmake' 'qt5-tools')
optdepends=('gstreamer0.10-ugly-plugins' 'hunspell')
conflicts=('otter-browser-git' 'otter-browser' 'otter-browser*' 'otter-browser-beta*' 'otter-browser-webengine-weekly' 'otter-browser-webkit-weekly')
install=otter.install
source=("http://sourceforge.net/projects/otter-browser/files/otter-browser-weekly${_weekver}/otter-browser-${_pkgver}-dev${_weekver}.tar.bz2")
md5sums=('52924c1cad2ce54ff02c4112d9bedaae')

build() {
  cd ${_pkgname}-${_devver}
  lrelease resources/translations/*.ts
  cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="/usr" 
  make
}

package() {
  cd ${_pkgname}-${_devver}
  make DESTDIR=$pkgdir install
}