środa, 17 lutego 2016

Otter-Browser #111

Nowe wydanie #111 jak zwykle niesie nieco zmian. Także w PKGBUILDzie. Przywróciłem również nazwę otter-browser-weekly, albowiem w AUR istnieją już skrypty m.in. programu nazwanego otter-browser, które odpowiadają Otter-Browser beta 9 w wersji wyłącznie z QtWebKit. Nie chciałbym, aby obie wersje nakładały się na siebie.
PKGBUILD
# Maintainer: boenki <boenki at gmx dot de>
# Maintainer: pavbaranov
# Contributor: sir_lucjan

pkgname=otter-browser-weekly
_pkgname=otter-browser
_pkgver=0.9.10
_weekver=111
pkgver=${_pkgver}.dev${_weekver}
_devver=${_pkgver}-dev${_weekver}
pkgrel=1
pkgdesc="Web browser controlled by user, not vice-versa"
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://$_pkgname.org"
license=('GPL3')
depends=('qt5-webengine' 'qt5-multimedia' 'hicolor-icon-theme' 'desktop-file-utils' 'sonnet' 'qt5-webkit' 'qt5-script')
makedepends=('cmake' 'qt5-tools')
optdepends=('gstreamer0.10-ugly-plugins')
conflicts=('otter-browser-git' 'otter-browser' 'otter-browser*' 'otter-browser-beta*' 'otter-browser-webengine-weekly' 'otter-browser-webkit-weekly')
install=otter.install
source=("http://sourceforge.net/projects/otter-browser/files/otter-browser-weekly${_weekver}/otter-browser-${_pkgver}-dev${_weekver}.tar.bz2")
md5sums=('e8d37a44a8756616178c1d49dd1f3d75')

build() {
  cd ${_pkgname}-${_devver}
  lrelease resources/translations/*.ts
  cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="/usr" \
-DEnableQtwebengine=ON
  make
}

package() {
  cd ${_pkgname}-${_devver}
  make DESTDIR=$pkgdir install
}
Jednocześnie dziękuję za pomoc w wyjaśnieniu pewnych kwestii związanych z budową Ottera Emdekowi.