sobota, 11 listopada 2017

Koniec 32 bitowych paczek w Arch Linux

Stało się. Po wcześniejszej zapowiedzi, ostatecznie 8.11.2017 r. 32-bitowe paczki straciły wsparcie w Arch Linux. Do końca listopada paczki tego typu będą sukcesywnie wycofywane z repozytoriów, a potem nawet z archiwów. Pozostają paczki multilib. Wprawdzie jeszcze do repozytoriów wchodzą nowe paczki 32-bitowe, ale nie ma już takiego obowiązku. Dla użytkowników Archa w wersji 32-bit pozostają zatem trzy rozwiązania: - jeśli mogą, albowiem sprzęt ich na to pozwala, powinni zmienić wersję na 64-bitową, - jeśli rozwiązanie to nie jest możliwe, albowiem posiadają 32-bitowe maszyny, mogą sięgnąć po społecznościową kontynuację 32-bitowego Archa, które nazywa się ArchLinux32, - trzecia jest ostatecznością - zmiana dystrybucji. W przypadku kontynuacji Archa jako ArchLinux32, należy dotychczasową listę mirrorów w /etc/pacman.d/mirrorlist zamienić na dostępne obecnie mirrory ArchLinux32, następnie zainstalować paczkę archlinux32-keyring-transition i dokonać aktualizacji systemu, czyli: 1. Zmiana /etc/pacman.d/mirrorlist
sudo rm /etc/pacman.d/mirrorlist && sudo nano /etc/pacman.d/mirrorlist
z treścią:
Server = http://arch32.mirrors.simplysam.us/$arch/$repo Server = https://archlinux32.mirror.roelf.org/$arch/$repo Server = https://mirror.archlinux32.org/$arch/$repo Server = https://32.arlm.tyzoid.com/$arch/$repo
2. Instalacja paczek "transformacji" (m.in. klucze)
sudo pacman -Syy archlinux32-keyring-transition
3. Aktualizacja systemu
sudo pacman -Syuu
Niestety, obecnie niektóre paczki w tych repozytoriach są w starszych wersjach niż w repozytorium Archa. Wykonanie powyższych komend cofnie zatem je do wersji z archlinux32 (prawdopodobnie można by to obejść rezygnując w ostatnim poleceniu z "drugiego" -u, jednakże - jak zwykle nie polecam takich rozwiązań). Również paczki znajdujące się w cache pacmana, w przypadku aktualizacji, ponownej instalacji, będą instalowane stamtąd, a nie z nowych repozytoriów. Celowym wydaje się ich usunięcie poprzez pacman -Sc (czy nawet pacman -Scc). Osoby wybierające pierwsze rozwiązanie nie będą miały lekko. Nie istnieje bowiem żadne narzędzie zmiany architektury systemu, automatyzujące ten proces i nie wymagające jego reinstalacji. Pomijając bowiem paczki "any", pozostałe muszą być zamienione swoimi 64-bitowymi odpowiednikami. Szerzej proces migracji został opisany w wiki Archa oraz na jego forum. Sam tego nie robiłem, zatem odsyłam do wiedzy osób, które mają tu doświadczenie. Przypominam jedynie, że jeśli pośród programów (i sterowników!) dotychczas wykorzystywanych są takie, które występują wyłącznie w architekturze 32-bitowej, wówczas koniecznym będzie dołączenie do listy repozytoriów tzw. [multilib] oraz instalacja odpowiednich paczek lib32-*.